Zaujímavé články

Bariérová antikoncepcia

Bariérová antikoncepcia

Ak chcete mať pohlavný styk po užití lieku Navela® a neužívate hormonálnu antikoncepciu, musíte do začiatku nového menštruačného cyklu použiť bariérovú antikoncepciu.
Mechanická bariérová metóda je najstarší antikoncepčný postup, ide o bariéru postavenú do cesty spermiám pri vstupe do maternice.

prečítajte si viac
Núdzová forma antikoncepcie môže spôsobiť výkyvy nálad a žena sa môže cítiť emocionálne napätá viac než je u nej bežné. Je to spôsobené hormónmi v pilulke a obvykle sa tento stav vyrieši behom niekoľkých dní. Pokiaľ by sa však stav nezlepšoval alebo dokonca zhoršoval, je nutná konzultácia s lekárom.

Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu! Pred použitím lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Navela® 1,5 mg je liek určený na vnútorné použitie, obsahuje liečivo/ účinnú látku levonorgestrel.

Písomnú informáciu si môžete stiahnuť TU.

Edukačný materiál pre užívateľku lieku Navela 1,5 mg

Staráme sa o správnu distribúciu informácie k lieku s obsahom levonorgestrelu určeného na postkoitálnu antikoncepciu.

1 / Ako užívať

Užite tabletu čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku, avšak nie neskôr ako 72 hodín po! Čím skôr ju užijete, tým je Navela účinnejšia!

Ak do 3 hodín od užitia tablety vraciate alebo máte hnačku, užite ďalšiu tabletu.

Po užití Navely je potrebné do začatia ďalšieho menštruačného cyklu používať metódu bariérovej antikoncepcie (kondóm). Navela nebude účinkovať, pokiaľ budete mať opakovane nechránený pohlavný styk pred začatím nasledujúceho cyklu. Ak pravidelne užívate antikoncepciu, môžete v jej užívaní pokračovať podľa rozpisu.

2 / Opakované podávanie

Navela je núdzová antikoncepcia, ktorá sa užíva iba vo výnimočných prípadoch. Opakované podávanie sa neodporúča. Navela je menej účinná ako iné dlhodobé metódy antikoncepcie a opakované podávanie počas toho istého menštruačného cyklu môže viesť k poruchám menštruačného cyklu. Ak potrebujete dlhodobú metódu antikoncepcie, poraďte sa so svojím gynekológom.

3 / Pod dohľadom lekára by ste mali Navelu užívať ak:

  • ste mladšia ako 16 rokov,
  • užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť Navely (napr.barbituráty, ľubovník bodkovaný, cyklosporín, antiepileptické lieky, lieky proti TBC, antimykotické lieky a lieky proti HIV),
  • máte ochorenie pečene alebo čriev,
  • ste niekedy mali mimomaternicové tehotenstvo alebo zápal vajcovodov,
  • ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami,
  • si myslíte, že by ste už mohli byť tehotná.

4 / Neužívajte Navelu, ak:

  • už ste tehotná alebo ak ste niekedy mali alergickú reakciu na levonorgestrel (účinná zložka lieku Navela) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, uvedených v písomnej informácii pre používateľku. V takýchto prípadoch sa poraďte so svojím gynekológom.

5 / Možné vedľajšie účinky

Keď užijete Navelu, môže sa dostaviť nevoľnosť, citlivosť prsníkov, bolesť hlavy, bolesť brucha a únava. Tieto vedľajšie účinky počas niekoľkých dní vymiznú. Pri ďalšom menštruačnom cykle môže dôjsť k nepravidelnému krvácaniu alebo špineniu. Po užití levonorgestrelu sú menštruačné cykly zvyčajne normálne a začínajú v predpokladaný deň. Niekedy sa môžu dostaviť o niekoľko dní skôr alebo neskôr než sa očakáva. Ak sa Váš cyklus začne o viac ako 5 dní neskôr, než ste očakávali, alebo v tom čase dôjde k nezvyčajne slabému alebo nezvyčajne silnému krvácaniu, alebo ak si myslíte, že ste tehotná, bezodkladne kontaktujte svojho gynekológa.

Podozrenia na vedľajšie účinky majú byť hlásené Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (podrobnosti o vedľajších účinkoch, vrátane formulára na ich hlásenie nájdete na webovej stránke ústavu – www.sukl.sk).

6 / Navela nechráni pred pohlavne prenosnými chorobami, na ochranu pred pohlavne prenosnými chorobami použite kondóm.


Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ dávam najavo, že som obsahu textu porozumela a chcem čítať ďalšie informácie.