Liek  Navela je núdzová antikoncepcia (ľudovo „tabletka po“), ktorú je možné použiť do 72 hodín (do 3 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní  vašej obvyklej metódy antikoncepcie.

Tento liek  obsahuje účinnú látku levonorgestrel, čo je synteticky vyrobený derivát ženského pohlavného hormónu progesterónu. Svojím účinkom ovplyvní ženskú pohlavnú sústavu. Bráni ovulácii, oplodneniu vajíčka a oplodnenému vajíčku zabráni uhniezdiť sa v maternici tým, že mení endometrium (výstelku maternice).

Núdzová antikoncepcia je metóda pre príležitostné použitie, inými slovami „PLÁN B“, ktorý by nemal nahradzovať pravidelné použitie akejkoľvek metódy ochrany pred počatím a nesmie v žiadnom prípade nahradiť metódu pravidelnej antikoncepcie.

Navyše vás nechráni pred pohlavne prenosnými chorobami. Berte ju ako zálohu – nie pre bežné použitie.                                      

 Preto sa jej hovorí „PLÁN B“.

Dávkovánie

Ako sa liek  Navela® užíva?

Načasovanie je veľmi dôležité. Ruku na srdce – koľké z nás presne vedia, kedy ovulujú? Preto je najlepšie použiť núdzovú antikoncepciu čo najskôr – bez ohľadu na to, v akej fáze svojho menštruačného cyklu sa nachádzate.

Tabletku teda užite čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku, najlepšie do 12 hodín, ale nie neskôr ako do 72 hodín (teda do 3 dní).

Tabletku nežujte, ale prehltnite ju celú a zapite dostatočným množstvom vody.

V prípade, že ste v priebehu troch hodín po užití tabletky zvracala, musíte ihneď užiť ďalšiu tabletku.

Kedy môžem tabletku Navela® užiť?

Užitie  tabletky neodkladajte. Tabletka je tým účinnejšia, čím skôr od nechráneného pohlavného styku ju užijete. Môže Vás ochrániť pred otehotnením len vtedy, ak ju užijete do 72 hodín po nechránenom styku.

Liek  Navela® môžete užiť kedykoľvek počas menštruačného cyklu za predpokladu, že už nie ste tehotná. Ak už užívate pravidelnú metódu antikoncepcie, akou sú antikoncepčné tabletky, môžete pokračovať v ich užívaní vo zvyčajnom čase.

Môžem mať opäť nechránený pohlavný styk?

Ak máte ďalší nechránený pohlavný styk po užití lieku  Navela® (aj keď ho budete mať počas rovnakého menštruačného cyklu), užitá tabletka neuplatní svoj antikoncepčný účinok a je tu opäť riziko otehotnenia. Ak chcete mať pohlavný styk po užití lieku   a neužívate antikoncepčné tabletky, musíte do doby nasledujúcej menštruácie užiť lokálne bariérové metódy antikoncepcie, teda kondóm, pesar alebo spermicídny prípravok. Dôvodom je, že liek  Navela® nebude do ďalšieho menštruačného cyklu pri nechránenom pohlavnom styku účinkovať.

Menštruačný cyklus a liek  Navela®

Po užití lieku Navela® bude Váš menštruačný cyklus prebiehať ako obvykle a začne v obvyklý deň, avšak niekedy to môže byť o pár dní skôr alebo neskôr. Ak sa menštruácia oneskorí o viac ako 5 dní, navštívte lekára.

Vždy užívajte tento liek presne v súlade s príbalovou informáciou alebo podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste istá kedy a ako správne liek  použiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nežiaducich účinkov, nahláste to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako postupujte aj v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo na adresu:

ŠÚKL

Kvetná 11

825 08 Bratislava

Podávanie hlásení podozrení na nežiaduce účinky: 

Telefón: +421-2-50 70 12 06 

Email: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu väčšieho množstva informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Núdzová forma antikoncepcie môže spôsobiť výkyvy nálad a žena sa môže cítiť emocionálne napätá viac než je u nej bežné. Je to spôsobené hormónmi v pilulke a obvykle sa tento stav vyrieši behom niekoľkých dní. Pokiaľ by sa však stav nezlepšoval alebo dokonca zhoršoval, je nutná konzultácia s lekárom.

Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu! Pred použitím lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Navela® 1,5 mg je liek určený na vnútorné použitie, obsahuje liečivo/ účinnú látku levonorgestrel.

Písomnú informáciu si môžete stiahnuť TU.

Edukačný materiál pre užívateľku lieku Navela 1,5 mg

Staráme sa o správnu distribúciu informácie k lieku s obsahom levonorgestrelu určeného na postkoitálnu antikoncepciu.

1 / Ako užívať

Užite tabletu čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku, avšak nie neskôr ako 72 hodín po! Čím skôr ju užijete, tým je Navela účinnejšia!

Ak do 3 hodín od užitia tablety vraciate alebo máte hnačku, užite ďalšiu tabletu.

Po užití Navely je potrebné do začatia ďalšieho menštruačného cyklu používať metódu bariérovej antikoncepcie (kondóm). Navela nebude účinkovať, pokiaľ budete mať opakovane nechránený pohlavný styk pred začatím nasledujúceho cyklu. Ak pravidelne užívate antikoncepciu, môžete v jej užívaní pokračovať podľa rozpisu.

2 / Opakované podávanie

Navela je núdzová antikoncepcia, ktorá sa užíva iba vo výnimočných prípadoch. Opakované podávanie sa neodporúča. Navela je menej účinná ako iné dlhodobé metódy antikoncepcie a opakované podávanie počas toho istého menštruačného cyklu môže viesť k poruchám menštruačného cyklu. Ak potrebujete dlhodobú metódu antikoncepcie, poraďte sa so svojím gynekológom.

3 / Pod dohľadom lekára by ste mali Navelu užívať ak:

  • ste mladšia ako 16 rokov,
  • užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť Navely (napr.barbituráty, ľubovník bodkovaný, cyklosporín, antiepileptické lieky, lieky proti TBC, antimykotické lieky a lieky proti HIV),
  • máte ochorenie pečene alebo čriev,
  • ste niekedy mali mimomaternicové tehotenstvo alebo zápal vajcovodov,
  • ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami,
  • si myslíte, že by ste už mohli byť tehotná.

4 / Neužívajte Navelu, ak:

  • už ste tehotná alebo ak ste niekedy mali alergickú reakciu na levonorgestrel (účinná zložka lieku Navela) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, uvedených v písomnej informácii pre používateľku. V takýchto prípadoch sa poraďte so svojím gynekológom.

5 / Možné vedľajšie účinky

Keď užijete Navelu, môže sa dostaviť nevoľnosť, citlivosť prsníkov, bolesť hlavy, bolesť brucha a únava. Tieto vedľajšie účinky počas niekoľkých dní vymiznú. Pri ďalšom menštruačnom cykle môže dôjsť k nepravidelnému krvácaniu alebo špineniu. Po užití levonorgestrelu sú menštruačné cykly zvyčajne normálne a začínajú v predpokladaný deň. Niekedy sa môžu dostaviť o niekoľko dní skôr alebo neskôr než sa očakáva. Ak sa Váš cyklus začne o viac ako 5 dní neskôr, než ste očakávali, alebo v tom čase dôjde k nezvyčajne slabému alebo nezvyčajne silnému krvácaniu, alebo ak si myslíte, že ste tehotná, bezodkladne kontaktujte svojho gynekológa.

Podozrenia na vedľajšie účinky majú byť hlásené Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (podrobnosti o vedľajších účinkoch, vrátane formulára na ich hlásenie nájdete na webovej stránke ústavu – www.sukl.sk).

6 / Navela nechráni pred pohlavne prenosnými chorobami, na ochranu pred pohlavne prenosnými chorobami použite kondóm.


Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ dávam najavo, že som obsahu textu porozumela a chcem čítať ďalšie informácie.